Regulamin

REGULAMIN

 Właścicielem sklepu internetowego jest Resignis, zwany dalej sprzedającym.

 I. Składanie zamówienia

 1. Ceny towarów widoczne w Sklepie są całkowitymi cenami za towar, w tym zawierają podatek VAT.

 2. Sprzedawca zwraca uwagę, że na całkowitą cenę zamówienia składają się wskazane w Sklepie: cena za towar oraz, jeśli w danym przypadku ma to zastosowanie, koszty dostawy towaru.

 3. Wybrany do kupienia towar należy dodać do koszyka w Sklepie.

 4. Następnie Kupujący wybiera z dostępnych w Sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podaje dane niezbędne do zrealizowania złożonego zamówienia.

 5. Warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia, zaznaczenie wybranej formy dostawy i płatności oraz przesłanie tak wypełnionego zamówienia z panela zakupów

 6. Zamówienie zostaje złożone w momencie potwierdzenia jego treści i zaakceptowania Regulaminu przez Kupującego.

 7. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

 8. Sprzedawca przekaże Konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy sprzedaży na trwałym nośniku najpóźniej w momencie dostarczenia towaru.

 9. Kupujący może dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym zamówieniu.

 10. Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów lub zmiany cen produktów bez wcześniejszego poinformowania klientów z uwagi na sezonowość oferowanych produktów.

 11. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odrzucenia zamówienia w przypadku gdy, formularz zamówienia zostanie wypełniony błędnie, kupujący nie przeleje wymaganej kwoty na konto sprzedającego we wskazanym terminie (w przypadku płatności przelewem) lub przesyłka nie zostanie odebrana z poczty polskiej/od kuriera.

 12. W przypadku niedostępności towaru w sklepie zamawiający jest o tym informowany i może podjąć decyzję o częściowej realizacji, wydłużeniu oczekiwania, ma również prawo do rezygnacji z zamówienia.

 II. Formy płatności

 Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru przez Kupującego:

 1. Przelew bankowy.

Nr konta i dane dla przelewów w PLN:
50 1020 5558 1111 1743 1200 0076
Jacek Ludwich
ul. Łukasińskiego 2/26
05-820 Piastów

W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia.

2. Płatność elektroniczna (dla zamówień krajowych).
3. Płatność przy odbiorze osobistym

W przypadku wybrania przez Kupującego płatności z góry, za zamówienie należy zapłacić w terminie 3 dni roboczych od złożenia zamówienia, w przeciwnym razie zamówienie będzie anulowane.

III. Koszty wysyłki

Specyfikacja opłat za przesyłki w zależności od formy dostawy i sposobu płatności :

firma kurierska – opłata ustalana indywidualnie.

odbiór osobisty- 0 zł

IV. Realizacja zamówienia

1. Zamówienie wysyłamy na podany w zamówieniu adres bezpośrednio po skompletowaniu, czyli po upływie najdłuższego z czasów podanych dla zamawianych produktów. Termin otrzymania zamówienia = czas realizacji zamówienia + czas dostawy

2. W przypadku, gdy Kupujący wybrał płatność z góry za zamówienie, Sprzedawca przystąpi do realizacji zamówienia po jego opłaceniu.

3. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący.

4.W przypadku wybrania odbioru osobistego przez Kupującego, towar będzie gotowy do odbioru we wskazanym terminie realizacji zamówienia, a w przypadku gdy Sprzedawca wskazał termin wysłania towaru – w tym terminie.

5.W przypadku wyboru przez klienta sposobu płatności przelewem, czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia uznania rachunku bankowego lub konta rozliczeniowego Sprzedawcy.

6.Czas dostawy to zazwyczaj 2-5 dni roboczych.

7.Jeśli w zamówieniu znajdą się produkty w danej chwili niedostępne, poinformujemy o tym mailowo lub telefoniczne. Wówczas można będzie wybrać między oczekiwaniem na najbliższą dostawę, zaproponujemy inny podobny produkt bądź zwrot pieniędzy.

8.Kupujący zostaje poinformowany o przesłaniu zamówionego towaru w osobnym emailu.

V. Gwarancje i zwroty

1.Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek.

2.W przypadku reklamacji towaru kupujący wysyła towar na własny koszt, z pisemnym opisem wady, po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji koszt ten zostanie mu zwrócony na wskazane konto bankowe.

3.Kupujący ma prawo zwrotu zakupionego towaru w stanie niezmienionym bez podania przyczyn do 14 dni od daty dostawy przesyłki. Zwrot towaru odbywa się na koszt zwracającego.

4.Uszkodzenia mechaniczne wynikające z nieprawidłowego użytkowania nie podlegają zwrotowi.

VI. Ochrona danych osobowych, bezpieczeństwo zakupów.

1.Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.

2.Dane te będą przetwarzane w celu realizacji zamówień oraz w celach marketingowych.

3.Dane Klientów nie są przekazywane osobom trzecim.

4. Klient dysponuje prawem wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania ich przetwarzania.

Administratorem Twoich danych jest Resignis Jacek Ludwich z siedzibą w Piastowie przy ul. Łukasińskiego 2/26, wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, pod numerem NIP: 5341938655, REGON: 141947641. W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został
punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: resignis@o2.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem 05-820 Piastów, ul. Łukasińskiego 2/26.

Podane przez Ciebie dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– wykonania umowy kupna-sprzedaży bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Twojej zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Twoich danych);
posiadasz prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możesz skontaktować się z punktem obsługi klienta w naszej siedzibie bądź biurze 05-820 Piastów, ul. Łukasińskiego 2/26 lub wysyłając wiadomość e-mail na adres: resignis@o2.pl.
Masz również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez Resignis Jacek Ludwich w ramach zawieranych z Tobą umów.

VIII. Postanowienia końcowe.
Zamawiający wyraża zgodę na wykorzystanie jego danych osobowych w celu wykonania zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
Sądem właściwym do rozpatrywania spraw spornych związanych z umową jest sąd właściwy dla pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

Składający zamówienie akceptuje warunki niniejszego regulaminu.